Zdjęcia dziesięciu obrazów graffiti, wystawionych na aukcje przez Sztab WOŚP w Murowanej Goślinie.

Rewers o ile nie zaznaczono inaczej: zdjęcie